Doofheid is een erfelijke afwijking die voorkomt bij de Dalmatische hond. Het is een afwijking die van oudsher al voorkomt en ook in hele oude beschrijvingen terug te vinden is.

De doofheid bij Dalmatische honden is de zogenaamde cochleaire doofheid, een doofheid in het binnenoor. Deze doofheid zie je vaker bij honden met een witte vachtkleur en heeft waarschijnlijk te maken met gebrek aan pigment in het binnenoor waardoor de haren die geluidstrillingen moeten doorgeven aan de hersenen niet aanwezig zijn.

Doofheid kan 1 oor of 2 oren treffen, we spreken dan van unilaterale (1 oor) doofheid of bilaterale 2 oren) doofheid. Van unilaterale doofheid zult u als eigenaar normaal gesproken niet zo heel veel van merken. Honden horen immers veel beter dan mensen en met 1 horend oor functioneert dat oor echt beter dan het menselijk oor. Wanneer een hond diep ligt te slapen op het horende oor, zal hij of zij misschien wat meer moeite hebben om geluid te kunnen lokaliseren.

Bilateraal doof betekent dat een hond niets kan horen en doof is. Dit kan voor problemen in de maatschappij gaan zorgen. De hond hoort het verkeer niet en verbale communicatie met de hond is niet mogelijk. Het betekent echt niet dat een dove hond niets kan. Maar de opvoeding is intensief en niet voor iedereen weggelegd. U zult begrijpen dat een dove hond in een druk gezin met kleine kinderen, midden in Amsterdam geen ideale situatie is.

Sinds 1995 kunnen we het gehoor van de Dalmatische hond in Nederland testen. Er zijn inmiddels een aantal dierenartspraktijken die over de geschikte apparatuur beschikken en deze zogenaamde BAER testen ook mogen uitvoeren van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (de overkoepelende organisatie voor rashonden in Nederland). Deze BAERtest heeft er voor gezorgd dat unilateraal horende honden opgespoord konden worden zodat deze, evenals dove honden, uitgesloten konden worden voor de fokkerij. Dit heeft de doofheid onder Dalmatische honden significant verminderd.

Al onze honden en ook al onze nesten zijn middels een BAERtest onderzocht. Wij fokken alleen met bilateraal (tweezijdig) horende honden en sinds 2014 zijn er bij ons alleen nog bilateraal horende honden geboren, waar we uiteraard heel erg blij mee zijn. Ook de nesten van de samenwerkende kennel Southern Spots kent alleen maar nesten met tweezijdig horende pups.